Condiții de admitere

 

Învățământul profesional cu pregătire de 3 ani poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este detaliată mai jos:

  • Primul an: pregătirea teoretică reprezintă 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 20%;
  • Al doilea an: pregătirea teoretică reprezintă 40%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 60%;
  • Al treilea an: pregătirea teoretică reprezintă 25%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 75%.

 

Proba de preselecție constă în susținerea unei testări scrise și a unui interviu cu reprezentanții agenților economici.