NAŠE FIREMNÍ KULTURA

Jsme velmi hrdí na to, že naši firemní kulturu - 3P: Passionate, Partnering & Pioneering - formují naši zaměstnanci. To ukazuje, že věříme, že naši zaměstnanci jsou klíčovým faktorem našeho úspěchu.

NAŠE 3 P FIREMNÍ HODNOTY

Naše 3 P definují, jak spolupracujeme v rámci společnosti, ale také to, co mohou naši partneři očekávat při spolupráci s námi.

Passionate: Jsme odhodláni zodpovědně přinášet naše zkušenosti.

Partnering: Pracujeme společně a s respektem, abychom dosáhli společného úspěchu.

Pioneering: Zvědavost a odvaha inspirují naši každodenní práci.

DIVERZITA

Věk, pohlaví, národnost, kulturní původ, sexuální orientace, náboženství a víra činí každého z nás unikátním. Jedinečná povaha jednotlivců vytváří pohromadě diverzitu. Každý přináší různé dovednosti, zkušenosti, silné stránky a talenty. Vize každého jednotlivce nás inspirují. Můžeme se navzájem učit a rozumět různým perspektivám. Rozmanitost je naší hnací silou pro odhalování průkopnických nápadů, nových produktů a inovativních řešení.

NAŠI PRŮKOPNÍCI

Pracujeme na udržitelném zlepšování našeho životního prostředí a naši flexibilitu a globální síť využíváme k hledání nových cest. Těšíme se na spolupráci s nadanými talenty, kteří s námi vyvíjejí řešení budoucnosti.